Czy warto wykonać IQ test darmowy?

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się IQ test darmowy. Jest to narzędzie, które umożliwia zmierzenie ilorazu inteligencji u danej osoby.

test iq

Czym jest test IQ?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że testy podlegają ciągłym modyfikacjom, dlatego ciężko znaleźć jeden model, który służyłby do wykonywania pomiarów. W internecie można łatwo znaleźć darmowe testy w polskiej wersji językowej. Są one zróżnicowane nie tylko pod względem poziomu trudności, ale również rodzaju pytań. Można śmiało powiedzieć, że jest to obiektywne narzędzie do badania poziomu ilorazu inteligencji. Oczywiste jest, że nie ma dwóch takich samych testów, dlatego mogą różnić się pytaniami.

Test jest wiarygodnym sposobem oceny sprawności intelektualnej, jeżeli posiada odpowiednie składniki. Powinien zawierać pytania nie tylko z różnych obszarów życia, ale także z zakresu nauki. Dodatkowo w teście znajdują się zagadki na inteligencję oraz łamigłówki logiczne, nad którymi trzeba chwilę pomyśleć. Takie zadania pozwalają precyzyjnie ocenić sprawność myślenia logicznego u osoby badanej. Pomiar umiejętności analitycznych, przestrzennych i skojarzeniowych jest głównym celem testu. Oprócz tego ważne są również umiejętności językowe, których nie można pomijać. Wyniki stanowią sumę zdobywanych punktów, a zadania mają charakter przekrojowy. Należy pamiętać, że zadania powinny mieć jednoznaczne rozwiązanie, a także muszą być precyzyjne. Czasami zaskakujące bywają rezultaty testów, ponieważ nie są one uzależnione od wykształcenia. Może się okazać, że uznany profesor uzyska gorszy wynik od osoby ze słabszym wykształceniem.

geolokalizacja IP

Zalety testów IQ

Warto dodać, że za średnią uznawany jest iloraz inteligencji w granicach 84 do 116. Wyniki na tym poziomie uzyskuje prawie połowa naszej populacji. W przedziale od 117 do 140 mieści się jedynie 15% ludzi. Do geniuszy zalicza się nie więcej niż 1% mieszkańców ziemi. Przełożenia na posiadaną inteligencję nie musi mieć wcale fakt posiadania określonego statusu. Oznacza to, że iloraz inteligencji przekraczający 125 może mieć nawet zwykły robotnik. Pytanie o iloraz inteligencji pada czasami na rozmowach rekrutacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że test IQ jest rozwiązywany również na niektórych uczelniach, przeważnie tych zagranicznych. Prawdziwym powodem do dumy może być wysoki poziom intelektualny. Zwiększa to również pewność siebie, dlatego każdy powinien przynajmniej raz w życiu taki test rozwiązać. Osoby z wysokim IQ są również bardziej atrakcyjne w oczach płci przeciwnej. Według badań takie osoby zdecydowanie częściej osiągają sukces w życiu.

Redakcja victorygames.com.pl