Co możesz zyskać z outsourcingiem IT?

Na outsourcing informatyczny decyduje się obecnie coraz więcej firm w różnych branżach. Czym on jest i co można dzięki niemu zyskać?

Obecnie zlecanie usług firmom zewnętrznym jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Dotyczy ono również obszaru IT w przedsiębiorstwach. Wybierając outsourcing IT, można wówczas uzyskać dostęp do określonych typów usług lub nawet całkowicie zlecić działania IT firmie zewnętrznej.

Czym jest outsourcing?

Outsourcing to proces zawierania umów z firmą zewnętrzną w celu wykonania określonego zadania lub świadczenia długoterminowej usługi, która jest zwykle wykonywana przez pracowników wewnętrznych. 

Celem outsourcingu jest często redukcja kosztów, dostęp do konkretnego know-how czy zwiększenie wydajności.

Czy outsourcing możliwy jest w informatyce?

Tak, outsourcing IT jest powszechną praktyką. Outsourcing ten może obejmować usługi takie jak tworzenie oprogramowania, administrowanie siecią, zarządzanie centrum danych i przetwarzanie danych w chmurze. 

Firmy mogą zdecydować się na outsourcing IT, aby obniżyć koszty, uzyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy, zapobiegać awariom i szybko sobie z nimi radzić, aby przez to skoncentrować się na swojej podstawowej działalności biznesowej. 

Outsourcing IT jest szczególnie korzystny dla małych firm, które nie mają środków na utrzymanie własnego zespołu IT. W tym przypadku mogą one otrzymać kompleksowe wsparcie bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.

Kto dostarcza outsourcing IT?

Przede wszystkim outsourcing IT jest oferowany przez firmy informatyczne, które skoncentrowane są na obsłudze klientów zewnętrznych. Zapewniają im wtedy pełne wsparcie dotyczące różnych obszarów działalności.

Aktualnie to Warszawa jest miastem, w którym działa największa liczba firm prowadzących obsługę informatyczną dla klientów biznesowych. To właśnie tam można skorzystać z pełnego wsparcia dla swojego biznesu w firmach z dużym doświadczeniem rynkowym.

W Warszawie jedną z firm, która oferuje taką obsługę dla klientów biznesowych, jest itcenter.pl. Firma ta ma wieloletnie doświadczenie w obszarze informatyki i zapewnia klientom rozbudowane wsparcie, które dopasowane jest także do ich indywidualnych potrzeb.

Jakie korzyści przemawiają za wyborem outsourcingu IT?

Istnieje wiele powodów, dla których firma może zdecydować się na outsourcing IT. Wśród głównych korzyści, które przemawiają za wyborem takiej usługi, znajdują się poniższe:

  • Redukcja kosztów – przede wszystkim outsourcing informatyczny może pomóc firmie znacznie obniżyć koszty związane z działaniami IT, na przykład ze stworzeniem działu informatycznego i zatrudnieniem pracowników.
  • Dostęp do pracowników posiadających rozbudowaną wiedzę i umiejętności – kolejną korzyścią, jaką ma outsourcing IT, jest dostęp do specjalistycznej wiedzy informatycznej, ponieważ firmy outsourcingowe zatrudniają pracowników posiadających zróżnicowane kompetencje.
  • Skalowalność – również outsourcing IT może pomóc firmie w czasach zmian, gdy konieczne jest skorzystanie z dodatkowych usług IT w zależności od potrzeb.
  • Elastyczność – firmy outsourcingowe mogą zagwarantować swoim klientom większą elastyczność w zakresie dostępnych usług, sposobu ich otrzymywania i sposobu, w jaki za nie płaci, na przykład można regulować koszty abonamentowo.
  • Lepsza wydajność – Outsourcing IT pozwala na skoncentrowanie się na podstawowej działalności biznesowej, co przekłada się wtedy na lepszą wydajność pracy.

Czy outsourcing IT ma jakieś wady?

Należy również wskazać, że outsourcing IT może mieć również pewne wady, dlatego też nie będzie on optymalnym wyborem dla wszystkich przedsiębiorców.

Wśród głównych zagrożeń wymieniane są przede wszystkim: brak kontroli, obawy dotyczące bezpieczeństwa danych, bariery komunikacyjne i brak zgodności z celami firmy. Trzeba też uwzględnić dostępność lokalną usług, na przykład Warszawa daje najlepszy dostęp do takich ofert stacjonarnie, natomiast w mniejszych miejscowościach są one oferowane głównie online.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru usług outsourcingu IT zaleca się zatem dokładną analizę kosztów i korzyści. W wielu firmach taka obsługa jest jednak najkorzystniejszą opcją, która stanowi skuteczne, tanie i szybkie wsparcie w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów w obszarze IT.

Redakcja victorygames.com.pl