Ewidencja odpadów jeszcze łatwiej. Jak ją prowadzić?

Firmy zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów mogą realizować swoje obowiązki jeszcze łatwiej, szybciej i wygodniej. Jak to zrobić?

Obecnie ewidencje odpadów musi prowadzić wiele firm, które wytwarzają odpady i wprowadzają na rynek określone produkty. Wymagają tego przepisy dotyczące zagospodarowania odpadami obowiązujące w Polsce. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie musi być jednak czasochłonny. W jaki sposób można realizować go łatwiej?

Czym jest ewidencja odpadów i jak jest ona prowadzona?

Pod pojęciem jak ewidencja odpadów znajduje się rodzaj bazy, która przeznaczona jest do ewidencjonowania różnych typów odpadów. Do tego celu służy również odpowiednia dokumentacja, a obowiązki wytwórcy odpadów obejmują jej przygotowywanie i przekazywanie do bazy BDO.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, również określana jako baza danych odpadowych oraz w skrócie jako BDO, jest rodzajem systemu informatycznego, który funkcjonuje od 2018 roku. Ma on na celu gromadzenie informacji dotyczących odpadów i działa jako ewidencja odpadów online.

Ewidencja tego typu może być prowadzona zarówno jako uproszczona ewidencja odpadów, gdy spełnione zostaną określone wymagania, jak i jako pełna ewidencja.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy wytwarzający określone typy odpadów muszą przygotowywać odpowiednią dokumentację, między innymi są to karta ewidencji odpady oraz karta przekazania odpadu. Umieszcza się na nich informacje dotyczące odpadów, ich kodu, masy, sposobu i terminu przekazania odpadów.

Więcej informacji dotyczących ewidencji odpadów można uzyskać na stronie: https://soteko.pl/ewidencja-odpadow/.

Jak łatwiej ewidencjonować odpady?

Przedsiębiorcy, na których zostały nałożone obowiązki wytwórców odpadów, muszą pamiętać o tym, aby przygotowywać odpowiednią dokumentację oraz przekazywać ją do bazy BDO.

W tym celu wykorzystuje się obecnie dokumenty komputerowe, na przykład jak karta ewidencji odpady XLS przeznaczona do używania w popularnych programach obsługujących arkusze kalkulacyjne. Można jednak zdecydować się również na dedykowane oprogramowanie komputerowe, które wspiera prowadzenie ewidencji.

Taką możliwość oferuje między innymi oprogramowanie soteko.pl. Jest to dedykowane oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla firm zajmujących się gospodarką odpadami. W jego ramach dostępna jest paleta funkcji wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami. Zaliczana jest do nich również ewidencja odpadów, która prowadzona jest w integracji z BDO – bazą danych odpadowych.

Korzystanie z oprogramowania komputerowego, które zintegrowane jest z BDO, powoduje, że obowiązki wytwórcy odpadów są wtedy jeszcze łatwiejsze. Uzyskuje on wtedy dostęp do szerokiej gamy dokumentów oraz może prowadzić ewidencję w sposób zautomatyzowany, na przykład możliwe jest prowadzenie takich czynności jak utrata statusu odpadu czy też przygotowanie dokumentacji jak dokument potwierdzający recykling. Dzięki temu, że program działa z wykorzystaniem bazy danych, ich wykorzystanie jest jeszcze łatwiejsze.

Programy do ewidencji odpadów – dlaczego warto je wdrożyć?

Dostępne obecnie dla firm programy wspomagające ewidencje odpadów niosą za sobą zróżnicowane korzyści.

Przede wszystkim dzięki nim ewidencja odpadów może być prowadzona znacznie łatwiej, szybciej, dokładniej. Program dba o to, aby dane w dokumentacji były prawidłowe i wykonuje niezbędne obliczenia. Dzięki temu można zredukować ryzyko pojawienia się błędów, co następnie zapobiega konieczności ich czasochłonnej naprawy.

Również systemy informatyczne do zarządzania gospodarką odpadami dbają o to, aby wszystkie obowiązki były realizowane terminowo. Przypominają one o konkretnych terminach, dzięki czemu wszystkie dokumenty wystawione i przekazane są punktualnie.

Integracja z BDO powoduje, że nie ma już konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do bazy danych odpadowych. Są one przekazywane do niej automatycznie, z poziomu programu, co znacznie redukuje czas pracy.

W efekcie oprogramowanie tego typu zmniejsza ryzyko dla firmy, która prowadzi ewidencje odpadów, dlatego też może ona łatwiej realizować nałożone na nią obowiązki.

Redakcja victorygames.com.pl